27.11.2019

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie "Dostawa oleju opałowego dla SOK w Miękini - świetlica wiejska w Głosce". 

POZOSTAŁE WYDARZENIA

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Konserwacja i czyszczenie boiska Orlik w Lutyni, Wilkszynie i Miękini". 

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Zapewnienie sceny, zadaszenia, oświetlenia, nagłośnienia, monitora LED oraz agregatów prądotwórczych podczas Festiwalu Lata w Miękini". 

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Świadczenie usług zabezpieczenia ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Festiwal Lata w Miękini". 

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie "Konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK w Lutyni, Wilkszynie i Miękini".

Strona  1  z  11   >