MUTW

„Czy Wy o tym wiecie!
Studiuję na Uniwersytecie,
Co ? Co Wy mówicie ?
Jestem na to za stara?
Od mojej chęci do nauki wara!
A cóż Tam też do śmiechu ?
JESTEM NA UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU!! "

(Elżbieta Hanna Bukowska - UTW w Łodzi)

Uniwersytety Trzeciego Wieku są dziś jedną z najpopularniejszych form edukacji osób starszych. Mając na celu zainteresowania oraz rozwijanie sprawności intelektualnej , a także
wychodząc naprzeciw potrzebom osób , które chcą aktywnie i twórczo spędzić czas wolny, Gmina Miękinia pragnie utworzyć Uniwersytet Trzeciego Wieku na swoim terenie.

Działalność Uniwersytetu umożliwi osiągnięcie dobrej kondycji psychofizycznej , poczucie przynależności społecznej mieszkańców oraz aktywizację intelektualną i społeczną ludzi w „złotym wieku".
W ramach Uniwersytetu seniorzy będą mogli się spotykać, zawierać nowe przyjaźnie, uczestniczyć w zajęciach, których zakres i tematyka dostosowana jest do zainteresowań jego uczestników.
Bardzo istotnym jest fakt, iż całe przedsięwzięcie planowane i organizowane jest w ścisłej współpracy z Wrocławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, co zaowocuje udziałem naszych słuchaczy w wykładach organizowanych we Wrocławiu.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o składanie deklaracji w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini ( świetlice wiejskie i biblioteki).
Szczegółowych informacji o przedsięwzięciu udziela Wanda Mitkiewicz (601-096-775).


ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ !!!!!!!!!!!!
Serdecznie zapraszamy wszystkich starszych wiekiem lecz młodych duchem!!!!!

Władze Miękińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Zarząd MUTW:

Prezes – Wanda Mitkiewicz

I Wiceprezes – Małgorzata Sidorska-Sujecka

II Wiceprezes - Wiesława Janusz

Skarbnik – Czesława Szczygieł

Sekretarz – Urszula Gawlińska

Członek – Małgorzata Wagner

Członek – Danuta Suszycka

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Józefa Łozińska

Członek – Helena Podwin

Członek – Zofia Dubniańska

 

Rada Programowa:

Przewodnicząca - Bogumiła Młynarczyk

Wiceprzewodnicząca - Krystyna Malinowska

Członek - Urszula Kosowska