14.11.2017

Zgodnie z zarządzeniem nr 21/A/2017 Dyrektora SOK z dnia 02 października informujemy, że 20 listopada został ustanowionym dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury w zamian za święto przypadające w sobotę, to jest w dniu 11 listopada 2017 roku, obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.