Gminna Biblioteka Publiczna w Miękini ul. Kościuszki 43
55-330 Miękinia
tel. 71-7359203


Biblioteka Publiczna w Miękini
filia w Lutyni
ul. Kościuszki 38A ; 55-330 Miekinia
tel. (71) 314-47-55

Biblioteka Publiczna w Miękini
filia w Mrozowie
ul. Chrobrego 19; 55-330 Miękinia
tel. (71) 317-04-75

Biblioteka Publiczna w Miękini
filia w Wilkszynie
ul. Sportowa 2; 55-330 Miękinia
tel. 723 726 001