Gminna Biblioteka Publiczna w Miękini ul. Kościuszki 43
55-330 Miękinia
tel. 71-7359203


Biblioteka Publiczna w Miękini
filia w Lutyni
ul. Kościuszki 39A ; 55-330 Miekinia
tel. 71 317-79-85

Biblioteka Publiczna w Miękini
filia w Mrozowie
ul. Chrobrego 19; 55-330 Miękinia
tel. (71) 317-04-75

Biblioteka Publiczna w Miękini
filia w Wilkszynie
ul. Główna 17; 55-330 Miękinia
tel. 723 726 001