Kontakt

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
ul. Kościuszki 43;  55-330 Miękinia
NIP 913-15-14-106
Regon 932707614

Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej O/Miękinia
93 9589 0003 0260 0143 2000 0010

tel. 71/735-92-02 - Księgowość, kadry
tel. 71/735-92-03 - Biblioteka
tel. 71/735-92-05 - Działalność świetlic, zamówienia
tel. 71/735-92-08 - Orliki
fax. 71/735-92-00
kultura@miekinia.pl
www.kultura.miekinia.pl

Dyrektor - Małgorzata Sidorska-Sujecka
tel. 71/735-92-02