17.08.2021

 Wszystkie kluby gminne oraz osoby zainteresowane korzystaniem z boisk Orlik na terenie Gminy Miękinia w okresie wrzesień2021 - kwiecień 2022, proszone są o składanie podań do dnia 31.08.2021.

POZOSTAŁE WYDARZENIA

  W związku z wprowadzeniem przez Radę Ministrów nowych obostrzeń dotyczących uprawiania sportu informujemy,

 W związku z wprowadzeniem przez Radę Ministrów nowych obostrzeń dotyczących uprawiania sportu informujemy,

 W zakładce ''Rezerwacja" znajdują się aktualne grafiki rezerwacji boisk ORLIK, obowiązujące od 5 października 2020. 

 Wszystkie kluby gminne oraz osoby zainteresowane korzystaniem z boisk Orlik na terenie Gminy Miękinia w okresie wrzesień-grudzień, proszone są o składanie podań do dnia 31.08.2019

 W związku z otwarciem nowego boiska Orlik w Miękini, wszystkie drużyny sportowe oraz grupy zorganizowane, zainteresowane wynajęciem boisk Orlik od 1 września 2018 r. (Lutynia, Miękinia, Wilkszyn), prosimy o składanie podań do dnia 31.08.2018 r. drogą mailową kultura@miekinia.pl, osobiście w siedzibie SOK lub listownie na adres Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini. 

Strona  1  z  4   >