18.07.2019

 Wszystkie kluby gminne oraz osoby zainteresowane korzystaniem z boisk Orlik na terenie Gminy Miękinia w okresie wrzesień-grudzień, proszone są o składanie podań do dnia 31.08.2019

POZOSTAŁE WYDARZENIA

 W związku z otwarciem nowego boiska Orlik w Miękini, wszystkie drużyny sportowe oraz grupy zorganizowane, zainteresowane wynajęciem boisk Orlik od 1 września 2018 r. (Lutynia, Miękinia, Wilkszyn), prosimy o składanie podań do dnia 31.08.2018 r. drogą mailową kultura@miekinia.pl, osobiście w siedzibie SOK lub listownie na adres Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini. 

Zapraszamy dzieci na bezpłatne zajęcia sportowe piłki nożnej, które odbywają się na boisku ORLIK w Wilkszynie. Informacje w załączniku.

Zapraszamy dzieci na bezpłatne zajęcia sportowe piłki nożnej, które odbywają się we wtorki i w piątki na boisku ORLIK w Lutyni. Informacje w załączniku. 

 Nowe harmonogramy

 Wakacje na Orliku w Lutyni i Wilkszynie 

Strona  1  z  4   >