22.03.2021

  W związku z wprowadzeniem przez Radę Ministrów nowych obostrzeń dotyczących uprawiania sportu informujemy,

POZOSTAŁE WYDARZENIA

 W związku z wprowadzeniem przez Radę Ministrów nowych obostrzeń dotyczących uprawiania sportu informujemy,

 W zakładce ''Rezerwacja" znajdują się aktualne grafiki rezerwacji boisk ORLIK, obowiązujące od 5 października 2020. 

 Wszystkie kluby gminne oraz osoby zainteresowane korzystaniem z boisk Orlik na terenie Gminy Miękinia w okresie wrzesień-grudzień, proszone są o składanie podań do dnia 31.08.2019

 W związku z otwarciem nowego boiska Orlik w Miękini, wszystkie drużyny sportowe oraz grupy zorganizowane, zainteresowane wynajęciem boisk Orlik od 1 września 2018 r. (Lutynia, Miękinia, Wilkszyn), prosimy o składanie podań do dnia 31.08.2018 r. drogą mailową kultura@miekinia.pl, osobiście w siedzibie SOK lub listownie na adres Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini. 

Zapraszamy dzieci na bezpłatne zajęcia sportowe piłki nożnej, które odbywają się na boisku ORLIK w Wilkszynie. Informacje w załączniku.

Strona  1  z  4   >