16.12.2019

 Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Dostawa oleju opałowego - świetlica wiejska w Głosce".

POZOSTAŁE WYDARZENIA

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie "Dostawa oleju opałowego dla SOK w Miękini - świetlica wiejska w Głosce". 

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Konserwacja i czyszczenie boiska Orlik w Lutyni, Wilkszynie i Miękini". 

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Zapewnienie sceny, zadaszenia, oświetlenia, nagłośnienia, monitora LED oraz agregatów prądotwórczych podczas Festiwalu Lata w Miękini". 

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Świadczenie usług zabezpieczenia ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Festiwal Lata w Miękini". 

<   Strona  3  z  13   >