05.03.2020

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Konserwacja i czyszczenie boiska Orlik w Lutyni, Wilkszynie i Miękini".  

POZOSTAŁE WYDARZENIA

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Świadczenie usług zabezpieczenia ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Festiwal Lata w Miękini". 

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie: "Konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK w Lutyni, Wilkszynie i Miękini". 

Zapraszamy do składania ofert na "Świadczenie usług zabezpieczenia ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Festiwal Lata w Miękini.

 Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Dostawa oleju opałowego - świetlica wiejska w Głosce".

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie "Dostawa oleju opałowego dla SOK w Miękini - świetlica wiejska w Głosce". 

<   Strona  2  z  12   >