09.09.2021

Zgodnie z postanowieniem w §18  Statutu, Zarząd Miękińskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Miękini zaprasza Członków UTW na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 20 września 2021r. o godz. 11.00 w Sali widowiskowej SOK w Miękini.

POZOSTAŁE WYDARZENIA
<   Strona  2  z  1515   >