Rezerwacja boisk Orlik

24.11.2015

Wszystkie drużyny sportowe oraz grupy zorganizowane, zainteresowane wynajęciem boisk Orlik na rok 2016, prosimy o składanie podań do 11.12.2015 r. drogą mailową kultura@miekinia.pl lub listownie na adres Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini. Przypominamy, że pierwszeństwo przy układaniu harmonogramu mają zajęcia organizowane przez instruktorów sportowych.