Dożynki w sołectwach

21.07.2022

Z inicjatywy Wójta Gminy Miękinia na tegoroczne obchody Dożynek, każde sołectwo otrzyma środki finansowe w kwocie po 1000 zł na zakup materiałów lub usług przeznaczonych na organizację święta plonów w sołectwie. Ze względów proceduralnych każdy wydatek powinien zostać uzgodniony z Samorządowym Ośrodkiem Kultury.

Faktury lub rachunki powinny być wystawiane:
Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
ul. Kościuszki 43
55-330 Miękinia
NIP 913-15-14-106
 

TERMIN SKŁADANIA RACHUNKÓW I FAKTUR UPŁYWA PO 7 DNIACH OD ZAKOŃCZENIA DOŻYNEK!

Informujemy jednocześnie, że każda faktura/rachunek muszą być drugostronnie opisane.