Rezerwacja boisk Orlik

17.08.2021

 Wszystkie kluby gminne oraz osoby zainteresowane korzystaniem z boisk Orlik na terenie Gminy Miękinia w okresie wrzesień2021 - kwiecień 2022, proszone są o składanie podań do dnia 31.08.2021.

  drogą mailową sport@kultura.miekinia.pl, osobiście w siedzibie SOK lub listownie na adres Samorządowego Ośrodka Kultury."