Informacja dla Wykonawców

17.12.2020

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Dostawa oleju opałowego - świetlica wiejska w Głosce".

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
 
 

Informuję, że w związku z nadesłaniem ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie usługi pn.: 

„Dostawa oleju opałowego dla SOK w Miękini –
świetlica wiejska w Głosce”

za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

KDM Polska Sp. z o.o. Sp. K.

55-330 Miękinia, ul. Wrocławska 44, Krępice

Oferta spełnia wszystkie kryteria zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

W w/w postępowaniu wpłynęły 2 oferty

   Z poważaniem

(-)

Dyrektor SOK - Małgorzata Sidorska-Sujecka