Zajęcia plastyczne w Krępicach

10.06.2020

 Podczas zajęć plastycznych w świetlicy w Krępicach, dzieci malowały koty trzema technikami.