Informacja dla Wykonawców

02.03.2020

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Świadczenie usług zabezpieczenia ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Festiwal Lata w Miękini". 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
 
 

Informuję, że w związku z nadesłaniem ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie usługi pn.: 

„Świadczenie usług zabezpieczenia osób i mienia podczas imprezy masowej – Festiwal Lata w Miękini „

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

Pantera Security

ul. Wrónskiego 19/17

50-376 Wrocław

 

w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 
 
 
W imieniu Zamawiającego
      (-)

Dyrektor – Małgorzaty Sidorskiej – Sujeckiej