Zaproszenie do składania ofert

17.02.2020

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie: "Konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK w Lutyni, Wilkszynie i Miękini". 

 Miękinia, 17.02.2020 r.

 
Znak sprawy: SOK.261.2.2020
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
ul. Kościuszki 43
55-330 Miękinia
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

( podstawa prawna: art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

 

         W imieniu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro, prowadzonego zgodnie z obowiązującą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini procedurą stanowiącą załącznik do Zarządzenia Dyrektora SOK nr 10/A/2017 z dnia 01.02.2017 r.

p.n. :

„Konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK w Lutyni, Wilkszynie i Miękini”.
 
 
W imieniu Zamawiającego:
(-)
 
Dyrektor SOK – Małgorzata Sidorska – Sujecka
Formularz ofertowy - pobierz