Informacja dla Wykonawców

16.12.2019

 Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Dostawa oleju opałowego - świetlica wiejska w Głosce".

 

 
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
 
 

Informuję, że w związku z nadesłaniem ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie usługi pn.: 

„Dostawa oleju opałowego dla SOK w Miękini –
świetlica wiejska w Głosce”

za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

WITOSPOL Sp. z o.o.,

33-150 Wola Rędzińska 487d

Oferta spełnia wszystkie kryteria zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

W w/w postępowaniu wpłynęły 3 oferty

   Z poważaniem

(-)

Dyrektor SOK - Małgorzata Sidorska-Sujecka