Przygotowania do kiermaszu we Wróblowicach

04.12.2019

W świetlicy we Wróblowicach dzieci przygotowują wianki dekoracyjne  na kiermasz świąteczny w Miękinia.