Przygotowania wieńca dożynkowego w Źródłach

05.08.2019

 W świetlicy w Źródłach dzieci od tygodnia prężnie przygotowują wieniec Dożynkowy.