Warsztaty ekologiczne w świetlicy w Krępicach

01.08.2019

 W dniu 30 lipca w świetlicy wiejskiej w Krępicach dla dzieci i młodzieży zostały przeprowadzone warsztaty  edukacji ekologicznej.Osobą prowadzącą była pani Ewa Smutyło ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działanie Kraina Łęgów Odrzańskich.