Rezerwacja boisk Orlik

18.07.2019

 Wszystkie kluby gminne oraz osoby zainteresowane korzystaniem z boisk Orlik na terenie Gminy Miękinia w okresie wrzesień-grudzień, proszone są o składanie podań do dnia 31.08.2019

 drogą mailową sport@kultura.miekinia.pl, osobiście w siedzibie SOK lub listownie na adres Samorządowego Ośrodka Kultury.