Informacja dla Wykonawców

28.02.2019

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Konserwacja i czyszczenie boiska Orlik w Lutyni, Wilkszynie i Miękini". 

    Miękinia, dnia 28.02.2019 r.

 
 
 
 
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
 
  

Informuję, że w związku z nadesłaniem ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie usługi pn.:  

„Konserwacja i czyszczenie boiska Orlik w Lutyni, Wilkszynie i Miękini”

  za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:
Sigma Service Ewa Turkiewicz
ul. Bajana 18/2
54-129 Wrocław
 
 
w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło 7 ofert.
 

Oferta spełnia wszystkie kryteria zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

  
 
      Z poważaniem
(-)
Małgorzata Sidorska-Sujecka