Zajęcia plastyczne w Lutyni

26.02.2019

Podczas zajęć plastycznych w świetlicy w Lutyni dzieci uczyły się malowania metodą zwaną Puringiem.