Informacja dla Wykonawców

20.02.2019

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Zapewnienie sceny, zadaszenia, oświetlenia, nagłośnienia, monitora LED oraz agregatów prądotwórczych podczas Festiwalu Lata w Miękini". 

 Miękinia, dnia 20.02.2019 r.

 
 
 
 
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
 
 

Informuję, że w związku z  nadesłaniem ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie usługi pn.:

 

Zapewnienie sceny, zadaszenia, nagłośnienia, oświetlenia, monitora LED oraz agregatów prądotwórczych podczas Festiwalu Lata w Miękini”

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 
ELEMENTUM INDUSTRY Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kukułcza 28,
48-300 Nysa
 

W wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

 
 
 
 
 
Z poważaniem
(-)

Dyrektor SOK - Małgorzata Sidorska-Sujecka