Informacja dla Wykonawców

20.02.2019

Informacja dla Wykonawców składających oferty na zapytanie pn. "Świadczenie usług zabezpieczenia ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Festiwal Lata w Miękini". 

Miękinia, dnia 20.02.2019 r.
 
 
 
 
 
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
 
 

Informuję, że w związku z nadesłaniem ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie usługi pn.: 

„Świadczenie usług zabezpieczenia osób i mienia podczas imprezy masowej – Festiwal Lata w Miękini „

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

Pantera Security

ul. Wrónskiego 19/17

50-376 Wrocław

 

w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

 
Uzasadnienie

Oferta złożona kompleksowo spełnia wszelkie wymagania Zamawiającego oraz zaproponowano najniższą cenę za wykonanie usług.

 
 
 
W imieniu Zamawiającego
      (-)

Dyrektor – Małgorzaty Sidorskiej – Sujeckiej