Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

18.09.2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Miękini  w 2017 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” otrzymała dofinansowanie w kwocie  8 300,00 zł.  

W ramach przyznanych  środków zostaną zakupione nowe pozycje książkowe, co wzbogaci księgozbiór oraz poszerzy ofertę naszych bibliotek na terenie gminy.